ONLINE HELP DESK

Për Punonjësit e Zyrës së Arkivit dhe Protokollit të Njësive të Qeverisjes Vendore

Ju pyesni, Ne përgjigjemi

Kontaktoni duke plotësuar më poshtë të dhënat tuaja